Înscrierea în învățământul primar

 

 1. PLANUL DE ȘCOLARIZARE pentru clasa a V-a, 2016 – 2017:
  • 2 clase cu predare în regim intensiv a limbii engleze: 60 locuri (1 clasă cu a doua limbă străină germana; 1 clasă cu a doua limbă străină franceza)
 2. ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
  • Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”, organizează, conform legislației în vigoare și deciziei Consiliului de administrație, testare în vederea admiterii în clasa a V-a la următoarele discipline:
   • Limba engleză
   • Limba și literatura română
   • Matematică

Testarea la limba română și matematică se va desfășura dacă numărul de elevi înscriși depășește numărul locurilor disponibile.

Elevii care, anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a limbii engleze, au susținut examene de competență lingvistică în limba engleză și au obținut o diplomă de nivel A1 sau superior, pot fi admiși fără a mai susține proba de aptitudini și cunoștințe la limba engleză, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă.

Se recunoaște Examenul Cambridge – Nivelul Movers: la care elevul trebuie să fi obținut cel puțin 11 Scuturi/Shields.

În cazul în care se dorește echivalarea examemenului de limba engleză pentru admitere în clasa a V-a, copia legalizată a diplomei se depune la secretariatul școlii până în data de 13 mai 2016.

TERMEN PENTRU REALIZAREA RECUNOAȘTERII/ECHIVALĂRII: 13 mai 2016

TERMEN PENTRU AFIȘAREA LISTEI CU REZULTATELE FINALE: 17 mai 2016

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

4 mai – 13 mai (de luni până vineri, între orele 9.00 - 15.00, la secretariatul școlii)

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

   • cerere tip (se completează la sediul școlii);
   • xerocopie după certificatul de naștere;
   • adeverință elev.

CALENDARUL TESTĂRII:

Testarea constă în probe scrise la:

   • Limba engleză – 50 minute: 21 mai 2016
   • Limba şi literatura română – 50 minute: 20 mai 2016
   • Matematică – 50 de minute: 20 mai 2016

Proba orală la limba engleză se va desfășura după proba scrisă, cu o pauză de 20 minute între ele. Pentru proba orală, fiecărui elev i se alocă 10 minute.

 

Model test LIMBA ROMÂNĂ    ~     Model test MATEMATICĂ    ~     Model test LIMBA ENGLEZĂ